top of page
Please reload

Terapia biorezonansowa

terapia

Bezbolesna terapia bez użycia środków farmakologicznych.

 

      Termin terapia biorezonansowa (BRT) został stworzony w 1987 na określenie "terapii drganiami własnymi organizmu pacjenta". Jej twórcą jest niemiecki lekarz dr Franz Morell, który po raz pierwszy przedstawił możliwości jej zastosowania w 1977. Pierwszy aparat biorezonansowy został skonstruowany przez inż. Rasche, zięcia dra Morella, i nazwano go MORA. W niemieckim Institut für Regulative Medizin (Regumed), opracowano sterowane komputerowo urządzenie do diagnostyki i terapii biorezonansowej pod nazwą BICOM (nazwa powstała od terminu "Bio-Communication"). 

 

   Poza fizjologicznymi (harmonicznymi) drganiami elektromagnetycznymi w organizmie człowieka istnieją również drgania patologiczne (dysharmoniczne), zakłócające, wywołane np. obciążeniem ustroju toksynami, zranieniami, infekcjami, nie wyleczonymi chorobami, szkodami jatrogennymi. Sumę drgań fizjologicznych i patologicznych określa się mianem drgań własnych organizmu pacjenta. Spektrum tych drgań rozciąga się od ekstremalnie długich po bardzo krótkie fale. 

 

      Ponieważ drgania własne organizmu mają naturę elektromagnetyczną można je wychwycić, zarówno z powierzchni skóry, jak i z tkanek oraz narządów, za pomocą specjalnych elektrod (efekt antenowy) i za pomocą przewodu doprowadzić do urządzenia terapeutycznego Biorezonans daje możliwość precyzyjnej diagnozy alergii bądź pasożytów (posługujemy się metodą EAV- elektroakupunkturą Voll’a), gdzie  bardzo często tradycyjne testy immunologiczne dają fałszywe wyniki, a wykrywalność pasożytów z kału wynosi  jedynie ok. 20%.

 

     Oprócz diagnozy Biorezonans daje możliwość skutecznego odczulania alergii oraz wyeliminowania z organizmu lekoopornych bakterii, pasożytów oraz grzybów bez konieczności długotrwałej terapii farmakologicznej.

Działanie terapeutyczne przebiega nie w urządzeniu, lecz w samym organizmie pacjenta. Proces ten ciągle się powtarza w ułamkach sekund. W ten sposób patologiczne sygnały są w organizmie redukowane a w końcu wygaszane, a fizjologiczne siły regulacyjne ustroju zaczynają prawidłowo sterować procesami biologicznymi. Na skutek poprawy biofizykalnego stanu energetycznego pacjenta dochodzi stopniowo do poprawy procesów biochemicznych - normalizacji i wyleczenia. 

Drgania terapeutyczne są albo wzmacniane albo osłabianie w zależności od potrzeb organizmu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Terapia z zastosowaniem drgań własnych pacjenta może uzupełniać leczenie klasyczne, niezaburza działania leków, ani nie wpływa ujemnie na ich wchłanianie. Zarówno badanie jak i terapia jest całkowicie bezpieczna i bezinwazyjna oraz  daje zaskakujące efekty w leczeniu wielu schorzeń, chorób i nałogów, w tym również takich gdzie konwencjonalne metody są ciągle bezradne lub mało skuteczne. 

Zabiegi przynoszą szybkie i trwałe efekty terapeutyczne.

Badania naukowe

badania naukowe

     W opracowanej przez Herberta Fröhlicha z Uniwersytetu w Liverpoolu, teorii nazywanej obecnie "koherencją Frohlicha", udowodnił on, że nasze ciało używa fal elektromagnetycznych o różnej częstotliwości do przewodzenia informacji z komórki do komórki, aby utrzymać w zdrowiu nasz organizm. Ta spójna transmisja może łatwo ulec zachwianiu, zwłaszcza po ekspozycji na słabe fale elektromagnetyczne środowiska zewnętrznego, ale można ją też łatwo odzyskać przy użyciu sprzężenia zwrotnego lub elektrycznych "przypominaczy". Co zaskakujące, w odniesieniu do technologii, która powinna uporać się z większością chorób układowych i przewlekłych problemów zdrowotnych, biorezonans wydaje się najbardziej efektywny w odwracaniu alergii pokarmowych.

 

     Austriacki pediatra Peter Schumacher był pod takim wrażeniem rezultatów osiąganych po zastosowaniu urządzenia Bicom, że zaczął analizować wyniki leczenia u około 200 pacjentów, którzy mieli schorzenia alergiczne, takie jak astma, wysypka skórna i zapalenie skóry. Po sześciu miesiącach u 166 pacjentów (83%) alergia wycofała się do takiego stadium, które nie dawało żadnych objawów, a 22 (11%) nadal miało alergię, ale zauważyło, że objawy osłabiły się, podczas gdy 12 (6%) nie zauważyło żadnej poprawy lub też objawy, po początkowej poprawie, powróciły. 

 

    Urządzenie biorezonansowe Bicom jest w powszechnym użyciu w Rosji i w Niemczech. W Rosji dowiedziono jego szczególnej skuteczności w leczeniu artretyzmu. Jedno z badań pokazało, że zastosowanie rezonansu w połączeniu z medycyną konwencjonalną daje 94% wyleczeń w stosunku do 58%, jeśli używa się wyłącznie leków konwencjonalnych. Mimo tak interesujących odkryć, rozumienie pól elektromagnetycznych i wyjście z cienia technologii biorezonansu jest jeszcze w powijakach.

Kalendarium rozwoju terapii biorezonansowej

kalendarium

Przez ostatnie sto lat naukowcy i lekarze byli zafascynowani ideą "elektryczności ciała" i wpływu pola elektromagnetycznego na nasze ciało.

 

1916 

Dr Albert Abrams, kardiolog z San Francisco twierdził, że potrafi zdiagnozować każdą chorobę na podstawie impulsów elektrycznych jednak opracowana przez niego maszyna, tzw. dynamizator, została zdyskredytowana przez autorytety medyczne.

 

1922 

Sir James Barr wyrażał aprobatę dla odkryć Abramsa. "Odkrycia dr Abramsa muszą zostać oficjalnie uznane" - napisał.

 

Lata 30

Amerykański wynalazca Royal Raymond Rife ogłosił, że skonstruowany przez niego mikroskop o wysokiej mocy pokazuje, w jaki sposób określone częstotliwości niszczą mikroby. Jednak rok później przedstawiciele władz na siłę wdarli się do jego kliniki i przy użyciu ciężkiego sprzętu zniszczyli urządzenia.

 

Lata 60

Ortopeda Robert Becker jako pierwszy zastosował elektroterapię, używając "zdrowych impulsów", aby wyleczyć złamanie.

Herbert Frohlich wykazał, że nasze komórki używają różnych częstotliwości do przewodzenia informacji.

 

Lata 2000

Pediatra Peter Schumacher testował działanie biorezonansu na grupie 200 pacjentów z alergią; u 83% objawy ustąpiły całkowicie.

Prof. Cyril Smith z Uniwersytetu Salford testował urządzenie Bicom i ogłosił, że może ono zwalczać patogeny i alergie.

 

Obecnie

Urządzenie biorezonansowe Bicom jest w powszechnym użyciu w Rosji gdzie uzyskało aprobatę Instytutu Zdrowia Federacji Rosyjskiej. W krajach niemieckojęzycznych, takich jak Austria , Szwajcaria i Niemcy praktykuje ponad 8000 terapeutów, w tym ¾ w ośrodkach klinicznych medycyny konwencjonalnej. W Chinach technika ta jest wykorzystywana w większości szpitali pediatrycznych a w krajach takich jak Australia, Wielka Brytania i Japonia zyskuje coraz więcej zwolenników.

badanie i terapia

Nasza usługa - badanie i terapia

Przygotowanie do badania

Aby uzyskać optymalne efekty diagnostyczne zaleca się większe nawodnienie organizmu w 

dniu badania tzn. wypicie ok.1-2 szklanek wody.

 

Uwaga: PRZECIWSKAZANIEM DO TERAPII JEST ROZRUSZNIK SERCA, CIĄŻA LUB IMPLANT ELEKTRONICZNY.

 

Czas leczenia

Zazwyczaj leczenie alergii  centralnej to  3 terapie, a reszta alergenów to tylko jedno odczulanie. W przypadku leczenia przewlekłego stanu to 4-6 sesji. Dzieci mogą wymagać mniejszej ilości sesji. Liczba sesji jest  określona przez terapeutę na podstawie badania. 

 Uzależnienie od nikotyny  wymaga zazwyczaj 1-2 wizyt a jego skuteczność wynosi  80-90%.  

 

Zalecenia po terapii

W dniu terapii nie powinno się spożywać środków pobudzających takich jak mocna kawa, herbata, alkohol itp. Zalecane jest natomiast wypicie przynajmniej 1,5 litra wody w celu eliminacji toksyn z organizmu.

W przypadku odczulania obowiązuje okres karencji.

 

Pracujemy z aparatem BICOM 2000 firmy REGUMED.

bottom of page